Vjenčanje

Zaručnici koji se namjeravaju vjenčati u našoj župi neka se jave u župni ured bar 3 mjeseca prije vjenčanja.

Oni koji nisu primili sakramente Prve svete pričesti, sv. Potvrde ili nisu kršteni, neka se jave ranije da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente.

Zaručnici koji nisu sklopili civilni brak dužni su poći državnom matičaru za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati. U našoj župi je adresa: Područni ured Susedgrad, Sigetje 2, soba br 7.

Matičaru je potrebno ponijeti

  1. Izvod iz Matice rođenih za oboje (ne starije od 3 mjeseca - podići u Matičnom uredu gdje je upisano vaše rođenje)
  2. Fotokopije vaših domovnica zajedno sa originalima na uvid
  3. Vaše osobne karte ili putovnice
  4. Fotokopije osobnih karti vaših svjedoka – «kumova»

Kod matičara se dobiva potvrda u 2 primjerka koja se donosi u župni ured.
Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti potrebni za crkveno vjenčanje

  1. KRSNI SLOBODNI LIST - za oba zaručnika (izvaditi u župi krštenja, Krsni slobodni list vrijedi 6 mjeseci)
  2. POTVRDA o obavljenom ZARUČNIČKOM TEČAJU (raspored zaručničkog tečaja zatražiti u župnom uredu). Preporuka: TEČAJ OBAVITE ŠTO RANIJE (možete ga pohađati i godinu dana prije samog vjenčanja, da ne biste zadnji čas morali sve obaviti)
  3. POTVRDU za sklapanje braka iz MATIČNOG UREDA

Na temelju ovih dokumenata potrebno je napraviti ZAPIS u župi vjenčanja uz osobno prisustvo OBA ZARUČNIKA, a najmanje 20 dana prije vjenčanja.

Napomena: Na vjenčanju nema kumova nego samo SVJEDOCI. Za svjedoka na vjenčanju Crkva jedino traži da bude punoljetan (18 godina). Tako kršćanskoj ženidbi može svjedočiti svaka punoljetna osoba: nekršten, rastavljen, ateist, druge vjere …

Sve ostale informacije u vezi vjenčanja: kićenje crkve, sviranje i ostalo možete dobiti u župnom uredu.