Unutrašnjost crkve

Od 2001. do 2007. godine radilo se na uređenju interijera crkve.

Idejni projekt je izradio akademski slikar prof. Zdravko Tišljar prema čijim nacrtima je radionica „STAB“ izradila vitraje. U unutrašnjosti crkve dominira oltarni vitraj „Proslavljeni Isus“ te dva pokrajnja velika vitraja Majke Božje Kraljice Hrvata i Sv. Nikole biskupa.

U prizemlju crkve su tri vitraja: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oko cijele lađe su vitraji hrvatskih svetaca: Sv. Marka Križevčanina, Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Sv. Nikole Tavelića te vitraji blaženika; Blaženog Alojzija Stepinca, Blažene Ozane Kotorske i Blažene Marije Propetog Petković.

Na koru je rozeta sa likovima Majke Božje i Sv. Nikole biskupa. U kapeli su vitaji četiri evanđeliste: Marka, Mateja, Luke i Ivana. Križni put je također djelo prof. Tišljara.

U crkvi se nalaze i kipovi Sv. Nikole biskupa, Blaženog Alojzija Stepinca, Sv. Antuna Padovanskog i Majke Božje te bakrorez sa likom Ivana Pavla II.

Više fotografija unutrašnjosti crkve možete pronaći u fotogaleriji.