Povijest župe

Kako i gdje je župa nastala?

Naglom urbanizacijom zapadnog dijela grada Zagreba, posebno teritorija župa Stenjevec i Gajnice, povećan je broj stanovnika te se pojavila potreba osnutka nove župe. Stoga je Nadbiskupski Duhovni Stol u Zagrebu svojim dopisom broj: 419/1989 od 9. 3. 1989. zamolio stenjevečkog župnika vlč. Ivana Buhina da kod državnih vlasti pokuša dobiti dozvolu za izgradnju novog pastoralnog centra za sjeverni dio župe Stenjevec. Naime župa Stenjevec je imala oko 15.000 stanovnika a samo jednu crkvu.

Godinu dana kasnije, zbog potrebe izgradnje stambenog naselja uz crkvu Stenjevec vlč. Buhin pristao je na deposedaciju nadarbinskog zemljišta uz uvjet da se dodijeli zamjenska parcela za izgradnju novog pastoralnog centra za sjeverni dio župe Stenjevec, a s time se složio i Nadbiskupski Duhovni Stol.

Općina Susedgrad ponudila je nekoliko neadekvatnih zemljišta i tek je uspostavom nove hrvatske države i zalaganjem praktičnih vjernika koji su radili u općini; ing. Dragutina Nadih i dipl. iur. Stjepana Šincek ponuđeno odgovarajuće zemljište koje se nalazi zapadno od ulice Medpotoki.

Tu lokaciju prihvatio je i Nadbiskupski Duhovni Stol, te se pristupilo se izadi idejnog projekta što se povjerilo poduzeću “ARBI”.

Dana 8.3.1996. godine Nadbiskupski Duhovni Stol izdao je Dekret o osnutku nove župe sv. Nikole biskupa – Stenjevec II, a 23.6.1997. župni ured Stenjevec zatražio je da se odrede granice župe Stenjevec II koja je trebala nastati dismembracijom župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Stenjevec I i župe sv. Josipa Radnika – Gajnice.

Nadbiskupski Duhovni Stol Dekretom broj: 2112/97 od 30.7.1997. godine imenuje vlč. Vladu Razuma za upravitelja župe sv. Nikole biskupa – Stenjevec II s napomenom da će župnik stanovati u crkvenoj kući u ulici Tratina 12, a crkvu će graditi uz pomoć župa Stenjevec i Gajnice od kojih je nastala.

Od 7 pristiglih ponuda izvođača odabrana je “Novogradnja d.d.” te je prihvaćena od strane Nadbiskupskog Duhovnog Stola. Ugovor sa “Novogradnjom” sklopio je novi župnik vlč. Vlado Razum te je 29.7.1997. započela izgradnja privremene crkve u blizini buduće crkve. Privremena crkva je veličine 6x20 metara, a od tog dijela 4m je odvojeno za sakristiju, kancelariju te sanitarni čvor. Objekat je građen od siporeksa.

Također započeli su pripremni radovi za izgradnju temelja (pilota) crkve pošto je teren dosta rastresno muljevit.

Posveta privremene crkve bila je 12.10.1997. godine, a 25.10.1997. ovaj prostor blagoslovio je i novi zagrebački nadbiskup mons. Josip Bozanić.

Na taj način je i nova župa sv. Nikole biskupa – Stenjevec II započela sa svojim djelovanjem. Župa broji oko 3.500 obitelji tj. oko 13.000 stanovnika; od toga oko 10.500 katolika. Na području župe postoje dvije osnovne škole; O.Š.”Stenjevec” i O.Š.”Susedgrad”, te Caritas – podružnica Susedgrad.