VJERONAUK U ŽUPI - GRUPE ZA SVETU KRIZMU

2020./2021. godina

PONEDJELJAK – 1. grupa 8.A Stenjevec13.15 - 14.15 


UTORAK  – 2. grupa 8.B Stenjevec14.00 - 15.00 

               - 3. grupa 8.C Stenjevec15.15 - 16.15 

               - 4. grupa 8.D Stenjevec16.30 - 17.30 

 

SRIJEDA –  5. grupa 8.A i 8.B Tadijanović u 13.15-14.15 

               - 6. grupa 8.C i 8.D Tadijanović u 14.30-15.30 

 

 

PONOVNO ZAPOČINJEMO SUSRETE U ŽUPI ZA SVETU POTVRDU U PRVOM TJEDNU VELJAČE 2021. GODINE !

DOĐITE NA SLAVLJE SVETIH MISA , PRIPRAVIMO PUT GOSPODINU DA NAS MOŽE NAĆI !