VJERONAUK U ŽUPI - GRUPE ZA PRVU SVETU PRIČEST

župni vjeronauk 2021./2022. GODINE

VJERONAUK ZA PRIPRAVU ZA PRVU SVETU PRIČEST POČINJE SLJEDEĆI TJEDAN :

 

 I.  GRUPA : OŠ STENJEVEC 3A I DIO 3C (DOGOVOR U ŠKOLI ZA 3C)  ,SRIJEDA,20.10.2021. U 12.00 SATI

II. GRUPA: OŠ STENJEVEC 3B I DIO 3C (DOGOVOR U ŠKOLI ZA 3C) ,ČETVRTAK,21.10.2021. U 12.00 SATI

III. GRUPA :OŠ D. TADIJANOVIĆ,D. DOMJANIĆ, J. DRAŠKOVIĆ I DR. : SUBOTA 23.10.2021. U 8.45 SATI

IV. GRUPA:OŠ D.TADIJANOVIĆ,D. DOMJANIĆ,J. DRAŠKOVIĆ I DR. : SUBOTA 23.10.2021. U 9.20 SATI

V. GRUPA: KOJI ŽELE : NEDJELJA ,24.10.2021. U 8.50 SATI

POZIVAMO PRIPRAVNIKE ZA PRVU PRIČEST NA SV. MISE NEDJELJOM U 9.30 SATI,Mario župnik

 

-SLJEDEĆI TJEDAN OD 01. DO 07. 11.2021. : NEMA PRIPRAVE U ŽUPI !Mario župnik