Svete mise

22.11.2021. - 28.11.2021.

RASPORED SVETIH MISA

22. 11. 2021.  –  28. 11. 2021.

 

Ponedjeljak,  22. 11. 2021.; SV. CECILIJA

 7.30   -NA ČAST PRESVETOG TROJSTVA;

18.30  +OB. DEDIĆ; +MARA PRŠA (sprovodna);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak, 23. 11. 2021.

 7.30  +LOJZEK, MILAN, ANĐELA I DRAGO POGAČIĆ; +LJILJANA ŠTAMBUK; +ALBIN I MARIJA KOVAČIĆ; -ZA ZAHVALU; -ZA OZDRAVLJENJE; -ZAHVALA SV. ANTUNU; -ZAHVALA SV. ANTUNU, JOSIPU I NIKOLI;

18.30 +ANA NIKOLOVSKI; +BOŽIDAR LEVAK; +RUDOLF BAČUN, MARIJA PETERSDORFER, BOŽIDAR CAPEK; +ZORAN; +DANICA I STJEPAN JURINA, ANTUN I MILKA BELANOVIĆ i OB. BELANOVIĆ, + CILIKA BRAČUN; +JELA HMELAŠ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  24. 11. 2021.

 7.30  -ZAHVALA SV. JOSIPU;

18.30 +KATA, MIJO, EVA I VINKO PREPUŠT, LJERKA I VLADIMIR ŠMITLEHNER;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  25. 11. 2021.; SV. KATARINA

 7.30  +ŠIMO I KAJA PARADŽIK;

18.30 +KATA I KARLO ZADRO; + KATICA HOTKO;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  26. 11. 2021.

 7.30  +ŠTEFANIJA HERCEG; +BOŽICA PRKUT;

18.30 +FRANJO, ANA, KATARINA SELIĆ; + RUŽICA BREKALO; + MATIJA MATOŠEVIĆ (god.); +ILIJA I DOMAGOJ SMILJANIĆ; +MARKO CONJAR; + MIJO PALČIĆ ML. (god.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  27. 11. 2021.

 7.30  + ILIJA I JANJA BULJAN I ZA ZAHVALU BL. DJ. MARIJI;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nedjelja, 28. 11. 2021.,   1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

 7.30  + OB. JAMBREŠIĆ I DUŠE U ČISTILIŠTU

 9.30   +ŽUPNA

11.00  + JOZA I JUKO RAMLJAK

18.30  + LJUBICA, ILIJA I MATO MATANOVIĆ; +VLADIMIR, JANKO I MARA JURATOVAC; +VERONIKA I MAKS BEDNJANEC; + STEJPAN VORIH (god.)