Sv. Mise 29.11.-05.12.20021.

Misne nakane 29.11-05.12.2021.

Ponedjeljak,  29. 11. 2021.

  6.00  + OB. IVEKOVIČ I SKOČAK

18.30  + ANA I JURAJ SEKALEC; + MARKO MURGIĆ (sprovodna); + ANA SOKAČIĆ (sprovodna)

 

Utorak, 30. 11. 2021., sv. Andrija ap.

 6.00  +ŠIMO I KAJA PARADŽIK; +DINKO I RUŽA RESTOVIĆ; +ŠIME I MARIJA NAKIĆ;  ZAHVALA SV. NIKOLI BISKUPU;

18.30 +IVAN I DAMIR ŽAKMAN, OB. ŽAKMAN I BOGOVIĆ; + ANĐELKO BAJIĆ (godišnjica); +MARIJA STOJANOVIĆ; +OB. BOŠKOVIĆ; +VILMA MOKOS; +IVAN KRPOTIĆ (godišnjica), STJEPAN I MARIJA TREČIĆ; +LJILJANA KOS; + JANA KRPELJEVIĆ I OB. KRPELJEVIĆ;  +MILKA i MARKO PERIŠA; +NADA SKOKO; +DUŠE U ČISTILIŠTU; -ZA OZDRAVLJENJE;

Srijeda,  01. 12. 2021.

  6.00 +LUKA I MANDA STUPARIĆ;

18.30 +RUDOLF, ŠTEFANIJA I VILIM CERAJ; + RUDOLF HERCEG (sprovodna)

 

Četvrtak,  02. 12. 2021.

  6.00 +ZAHVALA SV. NIKOLI

18.30 +ŠTEFICA PECIGOŠ

Petak,  03. 12. 2021.

 6.00  +OB. CESAREC; +DANICA FORTUNA I OB. FRIC I FORTUNA, VIKTORIJA I ZVONIMIR MAJIĆ, FINKA CVITANOVIĆ; +JOSIP I DANICA ERCEGOVIĆ; -ZAHVALA SV. NIKOLI;

18.30 +ANA I AUGUST BARLOVIĆ; +MIJO MAROŠEVIĆ; +IVAN ŠEGO; +FRANJO, DRAGUTIN I KATARINA VRBANIĆ; +RUŽA BRAOVAC; +KARMELA I STJEPAN KOŠUTIĆ; + BARICA KUKEC, STJEPAN I JURAJ BORGUDAN; +KREŠO I SLAVKO POSAVAC I OB. UDOVIČIĆ; +OB. JURIČ I EREŠ; + SIDONIJA DRAGIČEVIĆ I OB. DRAGIČEVIĆ;

Subota,  04. 12. 2021., sv. Barbara

 6.00  +MILAN TADIĆ; +BARICA BLAŽINIĆ I OB.; -ZAHVALA SV. NIKOLI;

 

 Nedjelja, 05. 12. 2021.,   2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

 7.30  +MARCEL I HERMINA MATANOVIĆ

 

 9.30   +OB. NIKOLE I TEREZIJE KUŠENIĆ

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  +FINKA CVITANOVIĆ I OB. CVITANOVIĆ I BAŽULIĆ, DANICA FORTUNA, OB. FORTUNA I FRIC; +MIRKO i ŽELJKA MATIĆ; -NA NAKANU OB. FILIPOVIĆ