RASPORED SVETIH MISA

10. - 16. SRPNJA 2023.

RASPORED SVETIH MISA

10. 7. 2023. – 16. 7. 2023.

 

Ponedjeljak,  10. 7. 2023. 

18:30   + MIRKO, DRAGICA, RUDOLF JAKOPEC, ANĐELA I IVAN MIKLEČIĆ;

 

Utorak,  11. 7. 2023.

18:30   + KATICA I STJEPAN SRAKA; +  PETAR KOSTIĆ; + FRANJO BELANIĆ, TOMO ŽALAC I SLAVICA GRDIŠA; + BOŽO I ANĐA JELEČ; + LUCIJA I ŠIME TEKLIĆ, KATA I KARLO MILINKOVIĆ, JOSIP, ANICA I MARKO MARAS; + RUŽA BREKALO; + EMILIJA PURKOLT; + VESNA, ZLATKO I MARTINA LJUBIČIĆ; + MILAN I IVKA LEŠ; + OLGA DRLJAČA; + LJUBICA HLEVNJAK I MARA DUJMOVIĆ; + STJEPAN, MARIJA I IZIDOR HLEVNJAK; + BERISLAV BENOTIĆ; + IVAN ZELJKO; DUŠE U ČISTILIŠTU;  NA NAKANU ZA PROSVJETLJENJE; NA NAKANU ZA SAŠU; ZA ZDRAVLJE OB. MARAS; NA ČAST JUDI TADEJU ZA ZDRAVLJE DJECE;

 

Srijeda,  12. 7. 2023.

18:30    + DRAGICA I MARIJAN SOKAČIĆ;

 

Četvrtak,  13. 7. 2023.

18.30   + MILIVOJ, JURICAOLDRIH I OB. RADA – ZITA;

 

Petak,  14. 7. 2023.

18:30    + RUŽA BOŠNJAK; + BERISLAV BENOTIĆ; + MARIJO CAR I OB.; + ANTUN OSREČKI, BARICA I FRANJO KEREP; + OLGA DRLJAČA; + MATIJA I IGOR BOŽIČEVIĆ; + ZLATKO, MARTINA I VESNA LJUBIČIĆ, EMILIJA PURKOLT; + LJERKA PINTAR KRAJAČIĆ, ANTONIJA TOPALOVIĆ, ANTE MIKOFČIĆ I OB. LUČIĆ; DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

Subota,  15. 7. 2023.,

7:30      + FRANJO JURKOVIĆ; NA NAKANU ZA OZDRAVLJENJE;

 

 

Nedjelja, 16. 7. 2023.,  15. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  ZA ZAŠTITU SV. NIKOLE.;

9:30   ŽUPNA SVETA MISA

18:30  STJEPAN BARTOLIĆ;