RASPORED SVETIH MISA

5. 6. 2023. – 11. 6. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

5. 6. 2023. – 11. 6. 2023.

 

Ponedjeljak,  5. 6. 2023.

18:30   + ZA ZAŠTITU SV. NIKOLE; + KLARA ZALMAN (sprovodna);

 

Utorak,  6. 6. 2023.

18:30   + ANA NEGOVEC (sprovodna); + PREČ. ANTUN SENTE; + ŽELJKO FIJAČKO; + JURAJ, STJEPAN I RENATA GRADINŠĆAK; + BLAŽ KUK I JURAJ BRDSKO; + JOSIP GALAC; + MARIJA KRAPEC; + DRAGUTIN, ANKA, MATILDA KUZMIĆ; + JANKO I ANA MITER; NA ČAST SV. JOSIPU;

 

Srijeda,  7. 6. 2023.

18:30    + KATA I ANDRIJA PELIKAN;

 

Četvrtak, 8. 6. 2023.,  TIJELOVO

7:30  + IVAN SOLDO;

9:30   NA NAKANU OB. OSTREŠ;

11:00  ZA ZAHVALU;

18:30  + IVAN TOLIĆ;

 

Petak,  9. 6. 2023.

18:30    + TOMISLAV PARLOV; + STANKO I SLAVICA POSTONJSKI; + NIKOLETA SUDETA; + ĐANI STERŠE; + STJEPAN IMENJAK; + GORDANA COSATTINI; + TONKA I MARKO KULIĆ; + DANICA ĆUKIĆ; + SLAVKO ERJAVEC; + ELIZABETA I SEBASTIJAN GUCIĆ;

 

 Subota,  10. 6. 2023.

7:30      + IVAN st., IVAN ml. I MARIJA ĆURKOVIĆ;

 

Nedjelja, 11. 6. 2023.,  DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  ZA ZAŠTITU SV. NIKOLE;

9:30   + OB. ŠTEFANAC I ŠIPEK;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + MIRKO I KATA GROBENSKI, VERONIKA I MAKS BEDNJANEC;