RASPORED SVETIH MISA

1. 5. - 7. 5. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

1. 5. 2023. – 7. 5. 2023.

 

Ponedjeljak,  1. 5. 2023.  

18:30   + LUKA I MARIJA HRUBI;

 

Utorak,  3. 5. 2023.

18:30   + PREČ. ANTUN SENTE; + IVAN BALUN; + ANKA I NIKOLA JURAS; + OB. JAGNIĆ; + SLAVKO I MILICA TRNJAR; + IVAN BALENT; + AUGUSTIN I SLAVKA PATRON; + VENKA SUPIĆ; ZAHVALA SV. JOSIPU I RITI ZA MARKA; ZAHVALA SV. NIKOLI; NA NAKANU; ZA ZAHVALU I NA NAKANU; NA ČAST SV. JOSIPU; ZAHVALA SV. NIKOLI;

 

Srijeda,  3. 5. 2023.

18:30    + MILJENKO VASILJ;

 

Četvrtak,  4. 5. 2023.

18:30    + BOSILJKO VASILJ;

 

Petak,  5. 5. 2023.

18:30    + IVAN BALUN; + KATARINA ARNAUTOVIĆ; + ELIZABETA I SEBASTIJAN GUCIĆ; +OB. BAKUTA; + IVKA PUŠELJIĆ; + IVAN TRAVNIKAR; + MILAN I IVA TADIĆ; + ANA MAMIĆ; + ŽARKO I STJEPAN LONČAR; NA ČAST MUKE ISUSOVE; ZA ODLUKU; DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

Subota,  6. 5. 2023.

7:30      + ILIJA PLAVAC;

 

 

Nedjelja, 7. 5. 2023.,  5. VAZMENA NEDJELJA

7:30  + NADA, IVAN I LEA JELAČIĆ I OB.;

9:30   + MLADEN, ELIZABETA, IGNAC I IVAN PETREKOVIĆ;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + RATKO I VESNA TOKIĆ;