RASPORED SVETIH MISA

23. 1. - 29. 1. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

23. 1. 2023. – 29. 1. 2023.

 

Ponedjeljak,  23. 1. 2023.

18:30   + MIJO, EVICA, BARA, JOSIP I TOMO BRAIM; DANICA I MILE DOBRIĆ;

 

Utorak,  24. 1. 2023.

18:30   + ANA SINKOVIĆ; + OB. DUMBOVIĆ; + TEREZIJA I SREĆKO LOVRIĆ; + STJEPAN BELANOVIĆ; + KATARINA KRANJČEC (sprovodna); + MILICA I SLAVKO TRNJAR; + RUŽA BREKALO; + JAGODA ČUTURA; + ANA JADANEC; + IVAN TISAJ; + LUCIJA ŠLOGAR; + SLAVKA I AUGUSTIN PATRUN; + LJUBICA I IVO OREHOVIĆ; ZA ZAHVALU; ZA OSLOBOĐENJE OD ALKOHOLIZMA; ZA OZDRAVLJENJE SUPRUGA SAŠE; DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

Srijeda,  25. 1. 2023.     

18:30    + ZVONKO I IRMA JANDREČIĆ;

 

Četvrtak, 26. 1. 2023.

18:30   + MARIJA IVKOVIĆ

 

 Petak, 27. 1. 2023.

18:30   + VICE LACMANOVIĆ; + MILJENKA I TOMISLAV ŠTERNJA; + BLAGOJKA I IVAN LOVRIĆ; + ANICA I NIKOLA BAMBIR; + ZVONIMIR ROB; + BERNARDA I SEBASTIJAN GOLOMEJIĆ; + IVKA I PAVAO ŠIMUNJAK; + MARIJAN ŠIMUNJAK; + IVAN DUVANČIĆ; + RUŽICA I JOSIP KENJEREŠ;+ IVAN I PAULINA BUČKAL; + ANDRIJA I MAGADALENA KOS; + OB. DUGANDŽIĆ; + ZVONKO NOVAK I OB.; + DRAGEC, MIRA I IVAN LUGARIĆ; + JOSIP BILIĆ; ZA OZDRAVLJENJE SUPRUGA SAŠE; NA NAKANU;

 

Subota,  28. 1. 2023.

 7:30   + ZVONKO I VERA PAŽULINEC; NIKOLA RADIĆ;

 

 

Nedjelja, 29. 1. 2023.,  4. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + BRANKO CVETKOVIĆ;

9:30   + JAGODA ČUTURA;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + SLAVKO I DUBRAVKA GORETA;