RASPORED SVETIH MISA

12. 12. 2022. – 18. 12. 2022.

 RASPORED SVETIH MISA

12. 12. 2022.  – 18. 12. 2022.

 

Ponedjeljak,  12. 12. 2022.

6:00     + DANICA I VLADIMIR FORTUNA I OB. FRIC; NA ČAST PREDRAGOCIJENE KRVI KRISTOVE;

18.30   + NIKOLA LEŠ I OB. PAVLIČEVIĆ;

 

Utorak,  13. 12. 2022.

6:00     + ŠIMO I KAJA PARADŽIK; + VLČ. IVAN KOBEŠĆAK, ANTUN, ANA I STJEPAN KUČIŠ, IVAN I VERICA TOPOLOVEC, MICIKA ĐURKAN; + FRANJO, TEREZA I STJEPAN ADANIĆ I VLADIMIR KRANJČEC; + RUŽICA MAROŠEVIĆ; + LUCA I IVO TADIĆ; + ALOJZIJE CICO; DUŠE U ČISTILIŠTU; NA ČAST PREDRAGOCIJENE KRVI KRISTOVE; ZAHVALA SV. ANTI I SV. NIKOLI;

18.30   + MARIJA PAVLEK; + RUŽA I JAKOV RADIĆ; + IVAN SURJAN; + OB. NOVINA I NERALIĆ; + PAVE JORGIĆ; + MILKA KLARIĆ; + ANTE I ANKICA BRKIĆ; + ANTE I MARIJA VUČICA; + IVAN BALUN; + DRAGICA I RUDOLF TKALEC; + JAGODA ČUTURA; + TOMO ŽUTIĆ; + RUŽA BREKALO; + IVANKA BELOŠEVIĆ-KARAN;

 

Srijeda,  14. 12. 2022.     

6:00     DUŠE U ČISTILIŠTU I ZA ZAHVALU SV. NIKOLI;

18.30   + TIHOMIR VALEK;

 

Četvrtak, 15. 12. 2022.

6:00     + MILKA I ANTUN BELANOVIĆ I OB.;

18.30   + JAGODA ČUTURA;

 

Petak,  16. 12. 2022.

6:00     + IVAN I VLATKO BERTIĆ; + DRAGO, STIPAN I IKA IVKOVIĆ; + MARA I IVAN MATOŠEVIĆ; + FRA ŽIVKO PETRIČEVIĆ; + ANTE, MATE, MATE (ml), ANA ČULJAK; + IKO I RUŠKA LONČAR; NA ČAST PREDRAGOCIJENE KRVI KRISTOVE; NA NAKANU;

18.30   + MILJENKO LASIĆ; + MILAN SMIRNJAK; + TEREZIJA I MIRKO ŠKRLEC; + MARKO SUPIĆ; + JAGODA ČUTURA; + MARIJA SELAK, DANICA I ANTE KEKEZ; + JADRANKA FRANČIĆ; + MARTIN ŠAKORONJA I OB. ŠAKORONJA I MEŽNARIĆ; + MLADEN, IVANKA I STJEPAN ŠELENDIĆ, MIJO I SLAVICA BEG; + MARIJA I MILAN MATOVINA; + ZORAN BIRAČ; RENATA ŠMIT-KAŠICA, PETAR I NADA KAŠICA, MARTIN I PAVICA ŠMIT;

 

Subota,  17. 12. 2022.

 6:00   + ŠTEFICA, ANDRIJA, IVANA I TOMISLAV FRIC I OB. FORTUNA;

 

 

Nedjelja, 18. 12. 2022.,  4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

7:30  + ROZIKA, IVAN, BOŽIDAR BOŽIČEVIĆ;

9:30   + ANTUN PAVLIĆ; + JAGODA ČUTURA;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + MILKA TOMEK;