RASPORED SVETIH MISA

21. 11. - 27. 11. 2022.

 

RASPORED SVETIH MISA

21. 11. 2022.  – 27. 11. 2022.

 

Ponedjeljak,  21. 11. 2022.

18.30   + JELICA, ANDRIJA, MARIJA I DANICA PREPORUČENI; + RENATA ŠMIT-KAŠICA (sprovodna);

 

Utorak,  22. 11. 2022.

18:30  +JAGODA ČUTUTRA; + CECILIJA BRAČUN; + SLAVKO ŠESTO; + ANKA BOGOVIĆ, OB. BOGOVIĆ I ŽAKMAN; + MARKO MURGIĆ; + SLAVKO GORETA; + DINKA VUČAK; + JOSIP BRADICA; + RUŽA BREKALO; POKOJNI ČLANOVI ZBORA: LJUBOMIR ŠTEFATIĆ, TOMICA PAVLEŠIĆ, ELZA TOPREK, DARKO PALKO, ŠTEFICA TRBUŠIĆ, DANICA VIDAS, MARIJA BRAČUN, TOMISLAV NOVOSELEC, ANKA LONČARIĆ, NEVENKA KLOBUČAR, ANA MARTON, DUBRAVKA CRNIĆ; DUŠE U ČISTILIŠTU; NA ČAST GOSPI OD ZDRAVLJA;

 

Srijeda,  23. 11. 2022.     

18:30  +JURA I ANASTAZIJA HERCEG;

 

Četvrtak, 24. 11. 2022.

18.30  + SLAVKO GORETA;

 

Petak,  25. 11. 2022.

18.30   + JAGODA ČUTURA; + ANA SOKAČIĆ, LUKA I MATILDA BRADICA I OB.; + STJEPAN VORIH; + ANA, TEODOR, MIROSALV NADIH, KATICA I IVAN HOTKO; + KATARINA GRUDENIĆ; + KATARINA, FRANJO I ANA SELIĆ; + KATICA, MILAN I VESNA MARTINEC; + ANTE KUKAVICA; + KATICA I VILIM KUHARIĆ; + ŠIMO I KAJA PARADŽIK; + OB. KOVAČIĆ I PETROVEČKI; + KATA I KARLO ZADRO;

 

 Subota, 26. 11. 2022.

 7:30  + SLAVKO GORETA

 

Nedjelja, 27. 11. 2022.,  1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

7:30  + LJUBICA, ILIJA I MATO MATANOVIĆ;

9:30   + JOZA I JUKO RAMLJAK;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + MILAN GAJŠAK, OB. HAĐINA I STJEPAN SRŠEN;