RASPORED SVETIH MISA

7. 11. 2022. – 13. 11. 2022.

 

RASPORED SVETIH MISA

7. 11. 2022.  – 13. 11. 2022.

 

Ponedjeljak,  7. 11. 2022.

18.30   + SLAVKO GORETA;

 

Utorak,  8. 11. 2022.

18:30  + ANA HUDIN I VINKO KRALJ I OB.; + VINKO KOVAČ I OB.; + ANA I JURAJ ŠLOGAR; + IGOR RAGUZIN (godišnjica); + ALBINA KRANJČEC; + ANTO I KLARA MALIĆ; + JURICA KOVAČ I STJEPAN BURIĆ; + MILKA I MARKO PERIŠA; + DAMIR OCVIRK; + MARIJA I ŽARKO HRASTINSKI; + JAKOV I GENA KOTROMANOVIĆ; + JOSO TOMŠIĆ; + BRANKO, STJEPAN I MARIJA ERDELJA; + RUŽA BREKALO; NA ČAST PREDRAGOCIJENE KRVI KRISTOVE; DUŠE U ČISTILIŠTU; NA ČAST BL. SERAFINA GLASNOVIĆA KODIĆA; NA NAKANU;

 

Srijeda,  9. 11. 2022.     

18:30  +IVICA TOMEČIĆ, ANA I IGNAC SOKAČIĆ;

 

Četvrtak, 10. 11. 2022.

18.30  + ZVONIMIR SELJAN;

 

Petak,  11. 11. 2022.

18.30   + OB. VRDOLJAK; + ANA BAKARIĆ (godišnjica); + SLAVKO GORETA; MARIO I MIRKO EZGETA; + RUDOLF, ŠTEFANIJA I VILIM CERAJ; NA ČAST MUKE KRISTOVE;

 

Subota, 12. 11. 2022.

 7:30  + VIKTORIJA I ZVONIMIR MAJIĆ I FINKA CVITANOVIĆ;

 

Nedjelja, 13. 11. 2022.,  33. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + ANTE DŽANIJA;

9:30   ZA ZDRAVLJE

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + STJEPAN, MARIJA I VINKO LANDRIPET;