RASPORED SVETIH MISA

31. 10. 2022. – 6. 11. 2022.

RASPORED SVETIH MISA

31. 10. 2022.  – 6. 11. 2022.

 

Ponedjeljak,  31. 10. 2022.

18.30   + DINKA I ALOJZ VUČAK;

 

 

Utorak,  1. 11. 2022.

7:30  +ZVONKO PILIPOVIĆ; + KATICA HOLJEVAC, IVAN MITAR, KATICA I JASNA BRZICA, MILAN MUDRI, ANDRIJA RADONIĆ, JURAJ, STJEPAN I ANA SOKAČIĆ, IVAN SOLDO; + MARKO, ANĐA, REFIJA, MARA, ANA IVA, DRAGAN, MILICA I OB. RAVLIĆ, ANKA ŽILIĆ; + ILIJA I JANJA I OB. BULJAN; + AUGUST I JANA BARLOVIĆ; NA ČAST SVIH SVETIH;

9:30   + OB. ČUTURA I ŠIRIĆ;

11:00  IVA I MILAN I OB. MARTINOVIĆ;

18:30  + ANTO I IVA LJUBAS, PAVO STOJANOVIĆ; JOZO VIDAK; JURAJ BRDSKO (sprovodna); + MATE ČURKOVIĆ I OB.; + SNJEŽANA ADAMIĆ (sprovodna); + ANTE BEKIĆ; + OB. ARBANAS I RIBIĆ; + OB. VAROVIĆ I DOŠEN; + DANICA GARBER; + IVAN IMENJAK; + RUŽA BREKALO; + VINKO I MARICA ZVORNIK; + RUŽA I ILIJA POKRAJČIĆ, OB. POKRAJČIĆ I TOMIĆ; JOZO I IVA TOMIĆ; + STOJKA I MARIN JURIČ I OB. JURIČ; + MARA, PAVO I STIPE LJUBIČIĆ I OB.; NA ČAST SVIH SVETIH; ZA ZAHVALU;

 

Srijeda,  2. 11. 2022.     

7:30  + OB. PEJIĆ, DRŽAJIĆ I DUŠE U ČISTILIŠTU; JOZO IVANDA I OB.; + SLAVKO GORETA; + STJEPAN KOLAR; + VILIM I KATICA KUHARIĆ; + JANJA I MARIJA BARUNČIĆ; MATO, MARIJA I TOMO PAVLOVIĆ;

 

18:30  +MILAN BALOG; BRANKO VLAHOVIĆ (sprovodna); + OB. PAVLEK, PAVINA, PURGARIĆ I BATRENJAK; + BRANKA, DUBRAVKA I LUKA JURIŠA; + LUKA DŽINBEG; ZORAN SRDIĆ; ZVONIMIR VESENJAK I OB.; + ANTO I KLARA MALIĆ, STJEPAN BURIĆ, JURICA KOVAČ; + CVIJETA DUKARIĆ-TUTUNDŽIĆ, UZEIR TUTUNDŽIĆ; MARINKA I JURAJ ŠPREM; + DELKO, ANTE I MANDA JELEČANIN; + BOŽICA I STIPE KUKURUZOVIĆ; + MARICA KREKOVIĆ; + BRANKO ŠIMIĆ; + MILE FINDRIK; + OB. PIKTIJA I DRAGIĆ; + JOSIP GOLUB; ANTE MIKOVČIĆ; DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU;

 

 

Četvrtak, 3. 11. 2022.

18.30  + JOSIP ĐURIĆ;

 

Petak,  4. 11. 2022.

18.30   + KATA IVANKA CIGLENEČKI; + OB. MILOŠ; + DRAGUTIN KUZMIĆ; + MILAN I IVKA LEŠ; + NEVENKA I MLADEN HUZJAN; + SLAVKO GORETA; + MIJO, ANA I ALOJZIJA ŠVENDA; + SLAVKO I DRAGICA GARAŠIĆ; + MAJA I DRAGAN BEGOVIĆ; + BRANKA MARTINKO; + OB. KRIZMANIĆ; + JOSIP GALAC; + DRAGUTIN VALJAK; + DRAGICA JAGUŠT;

 

Subota, 5. 11. 2022.

 7:30  + ELIZABETA KUČIŠ, ELIZABETA KUNOVIĆ;

 

 

Nedjelja, 6. 11. 2022.,  32. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + DRAGUTIN I MILAN BELANOVIĆ;

9:30   + DANICA I VLADIMIR FORTUNA; OB. FRIC; RAFAEL ČULJAK;;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + STJEPAN VUKOVIĆ;