RASPORED SVETIH MISA

26. 9. 2022. – 2. 10. 2022.

 

 

Ponedjeljak,  26. 9. 2022.

18.30   + SLAVKO I NINO GORETA; + ANTONIJA TATALOVIĆ (sprovodna)

 

 

Utorak,  27. 9. 2022.

18.30 + JOSIP GIDIJA (sprovodna); + BARA, JANKO, JURAJ I OB. JURATOVAC; + VLADIMIR NOVOSEL; + NIKOLA KRIJAN, JOZO I MANDA KESEDŽIĆ, JERKO RIHTER, ANA I BLAŽ MARINIĆ; + IVAN I MILA RAŠIĆ; + MIJO I SLAVICA BEG, MLADEN, IVANKA I STJEPAN ŠEHENDIĆ; + IVAN, DRAGUTIN I IVANKA JAZBEC; + JANA JAKOVIĆ I OB. TUNIĆ; + MARICA I HINKO SENČEV; + RUŽA BREKALO;

 

Srijeda,  28. 9. 2022.     

18:30  + DRAŽEN DUVANČIĆ I OB. DUVANČIĆ; ZVONIMIR ROB (godišnjica);

 

 

Četvrtak, 29. 9. 2022.

18.30  + MARIJA MLAKAR; + ANA I NIKOLA BAČIĆ;

 

Petak,  30. 9. 2022.

18.30   + MARIJA I RUDOLF BAN; + VESNA I RATKO TOKIĆ; + ANA I JURAJ SEKALEC; + MILAN I MARICA KRMPOTIĆ; + ALEKSANDAR PROS; + OB. VINCE I ŠTEFANAC; + DINKA VUČAK; + LJILJA I BURNO GRUBAČEVIĆ; + STJEPAN SOKAČIĆ (godišnjica); + MILAN VUKADIN; NA NAKANU; NA ČAST PRESVETOG TROJSTVA; ZA ZAHVALU ZA 44. GODINE BRAKA;

 

Subota, 1. 10. 2022.

 7:30  + PETAR, MARIJA I ZVONIMIR KOLAR; + MILJENKO GOJIĆ (godišnjica); NA ČAST SV. TEREZIJE;

 

Nedjelja, 2. 10. 2022.,  27. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + NIKOLA IVANOVIĆ I OB. IVANOVIĆ;

9:30   + ANTO BAJIĆ;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + LUŠO, JOZO, JELA I MATO NIKO;