RASPORED SVETIH MISA

19. 9. 2022. – 25. 9. 2022.

 RASPORED SVETIH MISA

19. 9. 2022.  – 25. 9. 2022.

 

Ponedjeljak,  19. 9. 2022.

18.30   + SLAVKO GORETA; + JUSTINA KAŠPAR (sprovodna);

 

Utorak,  20. 9. 2022.

18.30 + JERKO RICHTER (sprovodna); + JURE JERINIĆ I OB., + MARTIN VULIĆ; + DRAGO ČENGIJA; + LJUBA MITROVIĆ; + BOŽICA I STIPE KUKURUZOVIĆ; + STJEPAN GRADINŠĆAK; + IVANICA I SLAVKO MORIĆ; + MARIJA I IVAN TUŠEK; + DAMIR CIMPERŠAK; + ZLATA KICIVOJ; + RUŽA BREKALO; DUŠE U ČISTILIŠTU; NA ČAST SV. ANTE, NIKOLE I JOSIPA; NA NAKANU;

 

Srijeda,  21. 9. 2022.     

18:30  + DAVOR I IVICA SIJATRO; + LJILJANKA, STJEPAN I JALŽA KOS, VJEKOSLAV I KATICA POSAVEC;

 

 

Četvrtak, 22. 9. 2022.

18.30  + ANDREJA GALEKOVIĆ; + NIKOLA RODIĆ;

 

Petak,  23. 9. 2022.

18.30   + SLAVICA LJUBIĆ (sprovodna); + VLADO HORVAT (sprovodna); + DRAGO, STIPAN I IKA IVKOVIĆ; + FILIP I RUŽA STJEPANOVIĆ, FRANJO I ANA GATTI, ZLATA ZJAKIĆ; + STJEPAN, ŠTEFICA, MARIJANA I MARIJA ANTONIĆ, FRANJO VRBANIĆ; + MIJO JURIĆ ORLIĆ; + NIKOLA I JULIJANA GRUDANIĆ; + IVICA KOREN, STANKO PODNAR I OB. SOVIĆ; + OB. LIHTAR I KUNDIH; + SLAVKO GORETA; + MIRKO BRLETIĆ,  + ŠIMUN I DORA GRAČAN; + TEREZIJA I FRANJO KRAJCAR, MIRKO BRLETIĆ; NA ČAST BL. DJ. MARIJE ZA OBITELJ; ZA ZDRAVLJE DJETETA;

 

Subota, 24. 9. 2022.

 7:30  + DINKO TARLE;

 

Nedjelja, 25. 9. 2022.,  26. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + ELIZABETA, SEBASTIJAN I TONINA GUCIĆ;

9:30   + MARIJA I MIJO MANDALINIĆ, ANA I RUDOLF MLINARIĆ;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + IVAN, JELICA I IVICA TOMEČIĆ;