RASPORED SVETIH MISA

5. 9. - 11. 9. 2022.

 RASPORED SVETIH MISA

5. 9. 2022.  – 11. 9. 2022.

 


Ponedjeljak,  5. 9. 2022.

18.30   + VLADIMIR VALJAK;

 

 

Utorak,  6. 9. 2022.

18.30 + VESNA VUKOVIĆ; + IVAN BERGOVEC I OB. STRAHIJA; + MILKA TVOREK; + ERIKA BLAŽEVIĆ; + SLAVKO GORETA; + ANTE JELIĆ (godišnjica); NA ČAST DUHU SVETOM; ZA DUŠEVNO I TJELESNO ZDRAVLJE OB. TICA;

 

Srijeda,  7. 9. 2022.     

18:30  + ZA ZAHVALU;

 

 

Četvrtak, 8. 9. 2022.

7.30  NA ČAST BL. DJEVICI MARIJI;

 

18.30  + ELISABETH I GEORG STOLL; + KAJA, ILIJA I MANDA KURTOVIĆ; + JOSIP I MARIJA GOLDIN; + ZDENKO SERTIĆ; + SLAVKO ŠIMUNJAK; + NIKICA BOŠKOVIĆ; + JOSIP MARAS; + MARIJAN MARTINIĆ I OB.; NA NAKANU ZA OZDRAVLJENJE;

 

Petak,  10. 9. 2022.

18.30   + RUŽA BREKALO; + IVICA I ANKICA RADIĆ; + DAMIR ŽAKMAN; + SNJEŽANA I DRAGO KOROŠEC; + OB. TOMIĆ; + VIKI I MIMA PERĐUN; + OB. JURIĆ; + STJEPAN PILJEK; + BRANKO I KATARINA PEROŠ; + IVAN, MARIJA I IVICA ŠIKORONJA;

 

Subota, 11. 9. 2022.

 7:30  + SLAVKO GORETA;

 

 

 

Nedjelja, 12. 9. 2022.,  24. NEDJELJA KROZ GODINU

  7:30  + STJEPAN JAKŠIĆ I BERISLAV KOIĆ;

 

9:30   + MARKO GURABIĆ I OB. PETROVIĆ;

 

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

 

 

18:30  + STIPO KRAJINA;