RASPORED SVETIH MISA

RASPORED SVETIH MISA 1. 8. 2022. –7. 8. 2022.

 

 

RASPORED SVETIH MISA

1. 8. 2022.  –7. 8. 2022.

 


Ponedjeljak,  1. 8. 2022.

18.30  +STJEPAN KOLAR

 

 

Utorak 2. 8. 2022. 

18.30  + JOSIP URUKALOVIĆ (sprovodna); BLAŽ, MARA I ANTUN BOŠNJAKOVIĆ; +JOSIP I BOŽICA HLUPIĆ; +SLAVICA SUROG; +STJEPAN KEKEZ; +SLAVKO GORETA; +STJEPAN I DRAGAN TOMIĆ; +MARA BARILEC  I OB.; +MARTIN ŠAKORONJA; +PAVLE I JANA JAKOVIĆ; +IVAN I KATA PEŠUN; +RUŽA BREKALO; NA ČAST I ZAHVALU GOSPI OD ANĐELA

 

Srijeda,  3. 8. 2022.     

18:30  +STOJAN BOŠKOVIČ

 

 

Četvrtak, 4. 8. 2022.

18.30  +IVKA PUŠEC

 

Petak,  5. 8. 2022.

18.30   +KATARINA LESKOVŠEK; +ANDRIJA SEMEŠ; +PAVLE JAKOVIĆ I OB. JAKOVIĆ; +ANDRIJA MARKOVIĆ; +IVAN ČAVAR; +MILAN DRENŠKI I OB. MIHOVLJANEC; + ŽELIMIR, NADA I DRAGUTIN JURAK; +MARIJA BOLANT; +MARTINA,VESNA I ZLATKO LJUBIČIĆ; +IVA,MARIJAN I MIRKO MANDIĆ; ZA ZAHVALU

 

 Subota, 6. 8. 2022.

 7:30  NA ČAST BOŽJE PROVIDNOSTI

 

 

Nedjelja, 7. 8. 2022.,  19. NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30  + AUGUST I JANA BARLOVIĆ

 

9.30   ŽUPNA

 

18.30  + KATA I SLAVKO ĐURAŠIN