RASPORED SVETIH MISA

18. 7. - 24. 7. 2022.

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA

18. 7. 2022.  – 24. 7. 2022.

 


Ponedjeljak,  18. 7. 2022.

18.30  + SLAVA SPAJIĆ

 

 

Utorak 19. 7. 2022. 

18.30  + STJPEPAN HEĆIMOVIĆ; + DRAGO IVKOVIĆ; + ZLATA MARAS I NA NAKANU ZA OZDRAVLJENJE; + KSENIJA STRINEKA – RAČKI; NA NAKANU; + ILIJA PARADŽIK; + ILIJA PLAVAC; + STJEPAN BARTOLIĆ; NA ČAST KRVI KRISTOVE; + MILAN I DRAGICA MITROVIĆ (godišnjica); + MARIJA BUDROVIĆ (godišnjica); + MARKO BUDROVIĆ I OB. ŠIMUNČIĆ;

 

 

 

 

Srijeda,  20. 7. 2022.     

18:30  + ILIJA I IVKO VIDOVIĆ I OB. VIDOVIĆ;

 

 

Četvrtak, 21. 7. 2022.

18.30  + DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

Petak,  22. 7. 2022.

18:30    + SLAVKO GORETA; + STJEPAN I LJUBICA VIDAKOVIĆ; + VESNA I RATKO TOKIĆ; + MARIJA, MARIJAN I RUDOLF MARTINIĆ; + RUŽA BREKALO I JELA HMELAŠ; DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

 

 

Subota, 23 . 7. 2022.

 7:30  + DUŠE U ČISTILIŠTU; + KATICA I VILIM KUHARIĆ; KREŠIMIR NOVAK;

 

 

Nedjelja, 24. 7. 2022.,       17. NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30  DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

 9.30   ŽUPNA

 

18.30  + ZVONIMIR MALY