RASPORED SVETIH MISA

4. -10. SRPNJA 2022.

 

 

RASPORED SVETIH MISA

4. 7. 2022.  –  10. 7. 2022.

 

Ponedjeljak,  4. 7. 2022.

18.30  + LUCA I IVA TADIĆ I OB. MATIĆ; + PAVICA MITROVIĆ (sprovodna);

 

 

Utorak, 5. 7. 2022.

18.30  +  KATICA I VILIM KUHARIĆ I OB.; + JELA PRINCIP, OB. ĆOSIĆ; + TANJA GOTOVAC; + MIROSLAV ŠTIMAC I OB. ŠTIMAC I BOŽIĆ; + KATA PINTAR; + RUŽA BREKALO; + MIJO I LUCA, ŠIME MARINIĆ; + TONČEK, ANA I ANTUN SVETOŠAK; + MARKO, FILIP, IVANICA I BOŽENKA MILKOVIĆ; + ANA ŠIMUNJAK I KATICA I MIRKO MERLIN; + LJERKA PINTAR, ANTONIJA TOPALOVIĆ, ANTE MIKOVČIĆ I OB.; + KATICA I VILIM KUHARIĆ I OB.; NA ČAST KRVI KRISTOVE;

 

 

Srijeda,  6. 7. 2022.     

18:30  + OB. MATIĆ;

 

 

Četvrtak, 7. 7. 2022.

18.30  + MARA BOŠKOVIĆ;

 

Petak,  8. 7. 2022.  

18.30  + ANTE ČUTURA I OB.; MATE LANDEKA I OB.; + IVAN ZELJKO; ZA ZAHVLAU; NA ČAST MUKE KRISTOVE;

 

 

 

 

Subota, 9. 7. 2022.

 7:30  + OB. RUDIK I MAUL; NA ČAST MARIJE PROPETOG PETKOVIĆ;

 

 

Nedjelja, 10. 7. 2022.,       15. NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30 + MANDA, ZVONKO KAURINOVIĆ; I OB. KAURINOVIĆ, FILIPOVIĆ I BANOVIĆ

 

 9.30   ŽUPNA

 

18.30  + STJEPAN MAJDAK