RASPORED SVETIH MISA

20. 6. 2022. – 26. 6. 2022.

 

RASPORED SVETIH MISA

 


Ponedjeljak,  20. 6. 2022.

18.30  + ZLATA I STJEPAN ŠPARAVEC

 

 

Utorak, 21. 6. 2022.

18.30  + MARIO LEJČEK; + VID BIŠĆAN (god.); OB. DLESK; + VJEKOSLAV I AMALIJA JURINA I OB.; + MATEJ ČOLAKIĆ I OB.; + SLAVKO I DRAGICA GARAŠIĆ; + MAJA I DRAGAN BEGOVIĆ; + STJEPAN I DRAGICA RADIĆ; + RUŽA BREKALO; NA NAKANU;

 

Srijeda,  22. 6. 2022.     

18.30  + IVO RESTOVIĆ;

 

 

Četvrtak, 23. 6. 2022. ROĐENJE SVETOG IVANA KRSTITELJA

7:30    

18.30  + ZORICA ŠOJAT;

 

 

Petak,  24. 6. 2022.  PRESVETO SRCE ISUSOVO

7:30  NA NAKANU;

18.30  + JELKA I IVAN KLEŠIĆ; + IVAN I BOŠKO VALUŠIĆ; + IVAN (ml) BLAŽINIĆ ; IVAN (st.) I OB. BLAŽINIĆ; + TOMISLAV PAHEK; + ANTO BIJELIĆ; + ALOJZIJA DUŠAK; + AUGUST I JANA BARLOVIĆ; + MILIVOJ MAJERIČ I OB. BOGOVIĆ; + DAMIR I IVAN ŽAKMAN I OB. ŽAKMAN; + IVAN SOKAČIĆ I DUŠE U ČISTILIŠTU; + OB. TRBUŠIĆ I PONGRAC; + IVAN HARAPIN I PETAR GORIČKI; +NA ČAST SRCU ISUSOVU I MARIJINU I SV. NIKOLI ZA ZAHVALU ZA SVE MILOSTI OB. ŠUĆUR;

 

Subota, 25. 6. 2022.

 7:30  + NA ČAST BDM; NA ČAST SRCU MARIJINU; + SLAVKO ERJAVEC; + OB. JAKUMETOVIĆ;

 

 

 

Nedjelja, 26. 6. 2022.,       13. NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30 + ELIZABETA, SEBASTIJAN GUCIĆ I OB. GUCIĆ

 

 9.30   + IVE I VESA VUCIĆ;

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  + OB. BERGOVEC;