RASPORED SVETIH MISA

23. 5. 2022. – 29. 5. 2022.

 

 

RASPORED SVETIH MISA

23. 5. 2022.  –  29. 5. 2022.

 


Ponedjeljak, 23. 5. 2022.

18.30  + DRAGICA I SLAVKO GARAŠIĆ

 

 

Utorak, 24. 5. 2022.

18.30  + ŽELIMIR, MILENA I IVICA LADLA; + SLAVKO GORETA; + DUBRAVKA I IVAN HOSTIĆ; + SNJEŽANA KOVAČ I ANA RUKLIĆ; + MARA TOMLJENOVIĆ; MILKA I FRANO DUJIĆ; ANTO I JURE POPOVIĆ; + AMALIJA I ALOJZ HORVAT; + ŠTEFANIJA GAŠPAR; + MIRO VRBANIĆ; + RUŽA BREKALO I DUŠE U ČISTILIŠTU; + MARKO, DARKO, SLAVICA I BARTOL LOVOKOVIĆ; + NA ČAST SRCU ISUSOVU; NA ČAST KRVI KRISTOVE; NA SLAVU I HVALU; NA NAKANU;

 

Srijeda,  25. 5. 2022.     

18.30  + OLGA BOLFAN, OLGA GUDLEK, NADICA ŠELER, MARIJA KNEŽEVIĆ, MILOLJUB VUJIČIĆ;

 

 

Četvrtak,  26. 5. 2022.

  18:30 + DRAGUTINI, IGNAC I DRAGA AHEC;

 

Petak,  27. 5. 2022.

18.30  + STJEPAN LOBOREC; + MANDA I JOSO RUKAVINA; + MARA ŠTEKO; + PERO TUFEKOVIĆ; + ZVONIMIR ROB; + OB. PETROVIĆ;

 

Subota, 28. 5. 2022.

 7:30  + DRAGO, TOMO I DRAGICA PAVIČIĆ;

 

 

Nedjelja, 29. 5. 2022.,       6. USKRSNA NEDJELJA

  7.30 + PAVA KELAVA;

 

 9.30   + OB. ŠIPEK I MIHALJEK;

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  + STJEPAN I ANĐELA CULJAK;