RASPORED SVETIH MISA

RASPORED SVETIH MISA 16. 5. 2022. – 22. 5. 2022.

 RASPORED SVETIH MISA

16. 5. 2022.  –  22. 5. 2022.

 

 


Ponedjeljak,  16. 5. 2022.

18.30  + OLGA BOLFAN I OB., OLGA GULDEK, MADICA ŠELER, + MARIJA KNEŽEVIĆ I MIROLJUB VUJIČIĆ;

 

 

Utorak, 17. 5. 2022.

18.30  + JELICA I IVAN LOPATIĆ, IVAN LOPATIĆ, ANICA VID I DRAGA JURKOVIĆ; + LUCA KOZINA (godišnjica); + DRAGO IVKOVIĆ; + DRAGICA LANDRIPET; + OB. ROB I RONTIĆ; + RUDOLF, JOSIPA I DAMIR ŠOŠTARIĆ; ZA ZDRAVLJE DENISA;

 

Srijeda,  18. 5. 2022.     

18.30  + ANKA I DRAGUTIN KLARIĆ; JOSIP JEDVAJ;

 

 

Četvrtak,  19. 5. 2022.

  18:30 + VESNA I RATKO TOKIĆ; + VLASTA AUGUSTINOVIĆ (godišnjica);

 

Petak,  20. 5. 2022.

18.30   + ZLATKO KRAPEC; + OB. PUCLIN, ZVONIMIR I KATARINA SEDLAR; + DUBRAVKO I MILE CRNKOVIĆ; + RUŽA BREKALO (godišnjica); + PAVA ŠARIĆ; + JOSIP ŠPARAVEC; ZA ZDRAVLJE DENISA:

 

Subota, 21. 5. 2022.

 7:30  + ANICA VLAHOV

 

 

 

Nedjelja, 22. 5. 2022.,       6. USKRSNA NEDJELJA

  7.30 + DRAGUTIN VALJAK

 

 9.30   + BISERKA KOMLJENOVIĆ

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  + MARIJAN, MARIJA I JOSIP KLANFAR; + JOSIP I MILKA VUGER;