RASPORED SVETIH MISA

od 11. do 17. siječnja 2021.

 

RASPORED SVETIH MISA

11. 01. 2021.  –  17. 01. 2021.

 

Ponedjeljak,  11. 01. 2021.

7.30  + KATICA, DRAGUTIN i VJEKOSLAV ČOPOR;

    18.30  + JOSIP i MILKA VUKUŠIĆ;

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Utorak, 12. 01. 2021.

      7.30  + ANKICA i BRANKO STANIŠLJEVIĆ; +KATA i MARINKO PETRIC; -NA ČAST PRESVETOG TROJSTVA (ob. Bešlić); -ZAHVALA SV. MIHAELU ARKANĐELU;

    18.30  + OB. POKAZ, FRANJO ŠTRBUCL, BOŽICA IVČEC i LJERKA VRBANOV; +MARA BUDINSKI i BOŽIDAR JUKIĆ; +BARICA, JOSIP i ANA KUKE, STJEPAN i JURAJ BORGUDAN; +DENIS KADIĆ; -NA NAKANU; -ZAHVALA ZA POLOŽENI ISPIT; -NA NAKANU

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srijeda,  13. 01. 2021.

  7.30  -NA ČAST EMIGDIJU;

    18.30  + MAGDALENA VIDEK (god.); +ZVONIMIR KRANJČEC

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak,  14. 01. 2021.

      7.30  + STANKO PETROVIĆ I MLADEN MILINOVIĆ;

18.30  + MARICA BILOPAVLOVIĆ i NEVENKA KRMPOTIĆ;

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak,  15. 01. 2021.

 7.30  + MIRJANA i DRAGO SLJEPČEVIĆ, DANICA, DRAGUTIN i MARIJA PETROVIĆ;

    18.30   + OB. DUJMOVIĆ; +KATARINA GOSPODARIĆ; +MARIJA i MARTIN VULIĆ;

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subota,  16. 01. 2021.

  7.30   + OB. KALIBAN

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nedjelja, 17. 01. 2021., 2 NEDJELJA KROZ GODINU

  7.30  + ANTUN i ANA KUČIŠ, VERICA i IVAN TOPOLOVEC, STJEPAN KUČIŠ i MICIKA ĐURKAN;

 

  9.30   + IVO I ANA ŠIPEK;

 

    11.00   + ZA ŽIVE i POKOJNE  ŽUPLJANE;

 

    18.30   + ANTUN VIDEK; +DRAGO IVKOVIĆ; +HELENA IVEZIĆ i OB.; +VLADIMIR, JAKA i MARA JURATOVAC, DANKO BALAŽIĆ, ZORA i PERO ŠTEFANČIĆ, MATO KRPAN;