RASPORED SVETH MISA 17.1. - 23.1.2022.

MISNE NAKANE 17.1. - 23.1.2022.

RASPORED SVETIH MISA

17. 1. 2022.  –  23. 1. 2022.

 

Ponedjeljak,  17. 1. 2022.

  18.30  + OB. KALIBAN I DOKOUPIL; + MIROSLAV KOVAČEVIĆ;

 

Utorak, 18. 1. 2022.

 18.30  + STJEPAN GRADINŠĆAK; + JOSIP, FRANJO I JOSIPA UREMOVIĆ; + DANKO BALAŽIĆ; + VLADIMIR, MARA I JANKO JURATOVAC; + DRAGO IVKOVIĆ; + DUBRAVKO SIKERMEŠTAR; NA NAKANU, DUŠE U ČISTILIŠTU, NA ČAST SV. ANTUNA; ZA OZDRAVLJENJE;

 

Srijeda,  19. 1. 2022.

  18.30  + GABRIEL DUMBOVIĆ; + ZVNOKO MIKIĆ (sprovodna)

 

Četvrtak,  20. 1. 2022.

  18.30  + RUŽA BREKALO;

 

Petak,  21. 1. 2022.

 18.30  + IVAN PLEŠKO (sprovodna) + ANICA I NIKOLA BAMBIR; + LJILJANA KOS; + ŠTEFICA KOLESAR; + IVAN NEGOVEC; + BRANKO ZMIJAREVIĆ; + ANICA GORUPIĆ – BOROŠ; + ĐURO JURKOVIĆ I ZLATA PETEK; + LJUBOMIR I ANA ŠTEFATIĆ; + OB. IVIĆ I ŠIMUNIĆ; + IZIDOR, JOSIP I JULIJANA JARNJAK;  NA NAKANU; NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU; NA ČAST MUKE ISUSOVE; DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

Subota, 22. 1. 2022.

 7.30  + KATARINA MAROŠEVIĆ;

 

 

Nedjelja, 23. 1. 2022.           TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU


 7.30 ZA ZAHVALU;

 

 9.30   + VINKO BABIĆ, FINKA I ILE DUMANČIĆ;

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30 + STJEPAN BELANOVIĆ; + DANICA PETROVIĆ; + MARKO ŠPEHAR; + PREDRAG GORETA; + PERO I MARIJA JOSIĆ;