RASPORED SV. MISA

16. - 22. 1. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

16. 1. 2023.  – 22. 1. 2023.

 


Ponedjeljak,  16. 1. 2023.

18:30   + DAMIR MUJKIĆ;

 

 

Utorak,  17. 1. 2023.

18:30   + ANA SINKOVIĆ (sprovodna); + MARIO SMOLJAN (sprovodna); PREČ. ANTUN SENTE; + BARICA IVEKOVIĆ; + OB. PAVLA, ANTUN I VLADIMIR ŠMAGUC, + OB. ŠULENTIĆ; + ANTONIJA LONČARIĆ; + DANKO BALAŽIC; + VLADIMIR JURATOVAC, ZORA I PERA ŠTEFANČIĆ; + ZORA ŠPARAVEC; KATICA ŠTAVLIĆ; + RUŽA BREKALO; + NADA I STJEPAN JANDREČIĆ; + JURE I MILA SUŠILOVIĆ; + KATA I MARINKO PETRICA; + RADOVAN STOJANOVIĆ; + OB. BILOPAVLOVIĆ I SAKAN; + OB. ŠIPEK I MIHALJEK; + DRAGICA PAVIČIĆ I OB.; + JAGODA ČUTURA; + ANTUN VIDEK; + ANTUN PAVLIĆ I OB. PAVLIĆ I KNEŽEVIĆ; + OB. KALIBAN I DOUKUPIL; + ANTUN, ZLATA I KATARINA JAGUŠT; + ZORICA I MILAN ŠIPEK; + MILAN I ZORICA HODAK; + ŽARKO LONČAR; DUŠE U ČISTILIŠTU; ZA ZAHVALU BL. DJEVICI MARIJI;

 

Srijeda,  18. 1. 2023.     

18:30    ZA ZAHVALU;

 

 

Četvrtak, 19. 1. 2023.

18:30   + MARIO BRAJKOVIĆ;

 

 Petak, 20. 1. 2023.

18:30   + BRANKO ZMIJAREVIĆ; + PREČ. ANTUN SENTE; + SEBASTIJAN I ELIZABETA GUCIĆ; + MILAN I IVKA LEŠ; + DARINKA, SLAVKO, ŽELJKO I DRAGICA PODBOJEC; + VIKICA I TOMO CERČIĆ; + MIROSLAV PAVLIN, KATA I MATO MAJSTOROVIĆ, DRAGUTIN I VERONIKA STRMEČKI; + JAGODA ČUTURA; + ĐURO JURKOVIĆ; + IVAN I VERA SOKAČIĆ; + IVO I SELMA MARUŠIĆ; + IVO KARMELIĆ; + DANICA NARANČIĆ; NA NAKANU;

 

Subota,  21. 1. 2023.

 7:30   +KATARINA MAROŠEVIĆ;

 

 

Nedjelja, 22. 1. 2023.,  3. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + IVAN I VERICA TOPOLOVEC, MICIKA ĐURKAN, + VLČ. IVAN KOBEŠĆAK, ANTUN, ANA I STJEPAN KUČIŠ;

9:30   + VEDRAN I JOZO BRZICA;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + JURAJ I ZORA BALOG;