RASPORED MISA U BOŽIĆNO VRIJEME

RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE

RASPORED SVETIH MISA

24. 12. 2022.  – 1. 1. 2023.

 

Subota, 24. 12. 2022.,  BADNJAK

6:00  + ADAM I EVA HARJAČ; JOSIP I DANICA ERCEGOVIĆ; (ZORNICA)

 

19:00   ZAHVALA OB. PREKPALAJ - VALEK (DJEČIJA POLNOĆKA)

22:00  + KRUNOSLAV I ZDENKA KLJAJIĆ; (POLNOĆKA ZA MLADE)

24:00  ZAHVALA SV. NIKOLI (POLNOĆKA)

 

 

Nedjelja, 25. 12. 2022.,  BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODINOVO

7:30  + ELIZABETA I SEBASTIJAN GUCIĆ I OB.;

9:30   + OB. BRLETIĆ;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + DRAGICA ŠIMUNJAK;

 

 

Ponedjeljak, 26. 12. 2022.,  sv. Stjepan Prvomučenik

7:30  + STJEPAN KOLAR; + OB. SVIBEN, PETROVIĆ I TISAJ; + ŠTEFICA I STJEPAN PECIGOŠ; + STJEPAN BELANOVIĆ I STJEPAN KUČIŠ; + JOSIP, MIHAJLO, MARIJA, ANA I STJEPAN KRČELIĆ; + ANA BOROŠ; BRANKO GORUPIĆ; MIJO BOROŠ; IZIDOR I LJUBICA, ŠTEFANIJA HLEVNJAK; + ZDENKA I MARTIN ZGORELEC; + STJEPAN KRČELIĆ; + STJEPAN, IVKA, JURA I VLADO KOSIĆ; + STJEPAN I KATICA SRAKA; STJEPAN I MARIJA PERLIĆ;

9:30   + STJEPAN I ANA MARTON;

11:00  + JAGODA ČUTURA

18:30  + MARA DUJOMVIĆ; + OB. PENEZIĆ; + STJEPAN MARKOCI; + STJEPAN I ELIZABETA SLUNJSKI; IVAN PUČEK; + VLČ. ŽELJKO PAVIČIĆ; + OB. RUŽIĆ I PAVIČIĆ; + STJEPAN JAGNIĆ; + MARIJAN MARŠIĆ; + IVA BARIŠIĆ; + STJEPAN GRADINŠĆAK; + STJEPAN KEKEZ; + STJEPAN IMENJAK; + ANA ŠIMUNJAK; + BOŽO GRGIĆ; + ROBER MARENIĆ; + MILAN KAPETANIĆ; + VLADIMIR I NADA I OB. KUNDIĆ; + IVAN GVERIĆ; + MIRA GVERIĆ; STJEPAN LANDRIPET; + STJEPAN I JANA BRDEK; + STJEPAN I ŠTEFICA PECEK; + STJEPAN TOVERNIĆ; + ŠTEFICA KOLESAR; + ŠTEFANIJA I VALENTIN LJUBEJ; + STJEPAN JAGUŠT; + STJEPAN KOŠUTIĆ; + DRAGICA MLADIĆ I OB. MLADIĆ I SMILJAN; + STJEPAN RIBIĆ; + BRANIMIR PROTRKA; ZA NEROĐENU DJECU; NA NAKANU;

 

 

Utorak,  27. 12. 2022.

7:30     + IVA I MILAN TADIĆ I OB.; + MILAN I IVKA LEŠ; + IVAN IMENJAK; + VINKO I ZDENKA BIRAČ; + RUŽA BREKALO; + IVAN PIŠONIĆ; + JOSIP I LJERKA PERIĆ; NA ČAST SV. ANTI;

 

Srijeda,  28. 12. 2022.     

7:30   + STIPE, JELA, IVAN, IVICA BRKIČIĆ I OB.; + ZVONIMIR ROB;

 

 

Četvrtak, 29. 12. 2022.

7:30   + DAMIR ŽAKMAN;

 

Petak,  30. 12. 2022.

7:30     + DAMIR UŽBOLT; + RODITELJI; + ANTONIJA ANTIĆ; + MILA I JURE ŽDERO; + ANĐA PETRIC; IVA I FRANO PETRIC;

9:30   ZA OBITELJ;

 

Subota,  31. 12. 2022.

 18:30 + STJEPAN GRADINŠĆAK; + DALIBOR TURKOVIĆ;

 

Nedjelja, 1. 1. 2023.,  MARIJA BOGORODICA

7:30  + MILICA HORVAT;

9:30   + ŠTEFICA CIRO;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + ZDENKA HAP;