MISNE NAKANE

24. - 30. SRPNJA 2023.

RASPORED SVETIH MISA

24. 7. 2023. – 30. 7. 2023.

 

Ponedjeljak,  24. 7. 2023. 

18:30   + JURO, IVAN, KATA ANTUNOVIĆ;

 

Utorak,  25. 7. 2023.

18:30   + RUŽA BREKALO; + EMILIJA PURKOLT; + VESNA, ZLATKO I MARTINA LJUBIČIĆ; + OLGA DRLJAČA; + NIKO IKIĆ; + ANA SOKAČIĆ; + IVAN PRIPIĆ I OB.; + LJUBICA SEVER I OB.; + ANA PODVOREC I OB.; + ZVONKO BANDIĆ, IVAN I KATARINAMAJUR; + PAVAO KOVAČ; + ANA I BRANKO CVETKO I OB. JAGUNIĆ; NA NAKANU;

 

Srijeda,  26. 7. 2023.

18:30    + ILIJA PAVIČIĆ I JANA VRBOS;

 

Četvrtak,  27. 7. 2023.

18.30   + NEDA BUDIMIR (godišnjica); NA NAKANU;

 

Petak,  28. 7. 2023.

18:30    + SANDRA POPIĆ; + ZVONIMIR ROB; + TAMARA KATIĆ, RUDOLF I MARIJA KRSNIK; + OLGA DRLJAČA; + TOMISLAV DUJMOVIĆ; + ANTE DUJIĆ; + ŠTEFICA, JOSIPA, FRANJO I ANTONIJA GREGORINA; + DANICA I JURE KULJAJ; + JELA I FRANJO ŠIMEG; + IVAN PAPA; + KOLJA BISAKU;

 

 Subota,  29. 7. 2023.,

7:30      + MARA GAŠPAROVIĆ;

 

 

Nedjelja, 30. 7. 2023.,  17. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  + DRAGUTIN VALJAK I IVAN TRUPEK;

9:30   ŽUPNA SVETA MISA

18:30  ZA ZAŠTITU SV. NIKOLE;