MISNE NAKANE

3. 7. - 9. 7. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

3. 7. 2023. – 9. 7. 2023.

 

Ponedjeljak,  3. 7. 2023. 

18:30   + OB. PRŠA I MAJDAK; + BERISLAV BENOTIĆ (sprovodna);

 

Utorak,  4. 7. 2023.

18:30   + ANTE I MARA ČALJKUŠIĆ; + LJUBICA KRČELIĆ; + OLGA DRLJAČA; + RATKO I VESNA TOKIĆ; + ĐURĐICA GORIČANEC; + LJUBICA I STJEPAN VIDAKOVIĆ; + JOZO, FRANJO, RUŽA I JANJA TOMIĆ; + TONČEK, ANA I ANTUN SVETLOŠAK; + MIJO, LUCA I ŠIMO MARENIĆ; + KATA PINTAR; + SAŠA ĐURKOVIĆ; + MILAN I ANICA KRMPOTIĆ; NA NAKANU;

 

Srijeda,  5. 7. 2023.

18:30    + MARKO PERIĆ;

 

Četvrtak,  6. 7. 2023.

18.30   +ANA ŠIMUNJAK, KATICA I MIRKO MERLIN;

 

Petak,  7. 7. 2023.

18:30    + DJEDOVE I BAKE IVANA ČALJKUŠIĆ; + ABRAM I DRAGICA LJUBIČIĆ; + OLGA DRLJAČA; + MARA BOŠKOVIĆ; + LJUBICA ĐURANEC; + DRAGUTIN, NIKOLA, MARIJA I JELA GRUBAČEVIĆ; + MARIJA I DARKO SMIRNJAK; + MARKO MILKOVIĆ; + ANTE ČUTURA I OB.; + MATE I BRANKO LANDEKA I OB.;

 

Subota,  8. 7. 2023.,

7:30      + ANTO BAKARIĆ;

 

 

Nedjelja, 9. 7. 2023.,  14. NEDJELJA KROZ GODINU

7:30  ZA ZAŠTITU SV. NIKOLE.;

9:30   ŽUPNA SVETA MISA

18:30  +DUŠE U ČISTILIŠTU;