MISNE NAKANE

29. 5. - 4. 6. 2023.

RASPORED SVETIH MISA

29. 5. 2023. – 4. 6. 2023.


Ponedjeljak,  29. 5. 2023.  BDM MAJKA CRKVE

7:30     NA ČAST DUHU SVETOM

18:30   + MARIJA I ŠIME NAKIĆ; + MARIJA NOVOSEL (sprovodna);

 

Utorak,  30. 5. 2023.

18:30   + SLAVKO GORETA; + STJEPAN LOBVEC; + ZVONIMIR ROB; + ANICA MAČEK I ERIKA BLAŽEVIĆ; + ZLATKO, MARTINA I VESNA LJUBIČIĆ, EMILIJA PURKOLT; + RUŽA BREKALO; + OB. BREGNI; + PREČ. ANTUN SENTE; + ANTUN BELOŠEVIĆ (godišnjica); + MARIJA I ALBERT PODOBNIK; + PAVA KELAVA; NA NAKANU;

 

Srijeda,  31. 5. 2023. MAJKA BOŽJA OD KAMENITIH VRATA

18:30    + DEAN CORELJ;

 

Četvrtak,  1. 6. 2023.

18:30    + MARTIN DEREŽIĆ;

 

Petak,  2. 6. 2023.

18:30    + NENAD VUDRAG; + BRANKO MEZAK, MARIJA I STJEPAN KRIVELJ; + VLATKO I IVAN BERTIĆ; + MARIJA EZGETA; DUŠE U ČISTILIŠTU; NA NAKANU OB. RAVLIĆ; ZA MIR U OBITELJI;

 

Subota,  3. 6. 2023.

7:30      + ALOJZ, MILAN, ANĐELA I DRAGO POGAČIĆ;

 

Nedjelja, 4. 6. 2023.,  PRESVETO TROJSTVO

7:30  + DRAGUTIN I ANA SINKOVIĆ;

9:30   + Č.S. LEONIJA, IZIDOR, STJEPAN I GABRIJEL KUŠANIĆ;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + DANICA I BLADO FORTUNA I OB. FRIC; + GABRIJEL I DUBRAVKA RAČIĆ;