MISNE NAKANE

28. 11. - 4. 12. 2022.

RASPORED SVETIH MISA

28. 11. 2022.  – 4. 12. 2022.

 

Ponedjeljak,  28. 11. 2022.

6:00     ZAHVALA SV. NIKOLI

18.30   + SV. ANDRIJI NA NAKANU;

 

Utorak,  29. 11. 2022.

6:00     + OB. GODRIJAN; + SLAVKO GORETA; + IVAN ŽAKMAN; + MARIJA I SLAVKO MALEC; + IVAN ABRAMOVIĆ; + ANDRIJA, KATICA I DANICA ŠTEFANAC; + JAGODA ČUTURA; + MARIJA, DANICA I DRAGUTIN PETROVIĆ; + ANDRIJA I MARICA MITROVIĆ; NA ČAST KRISTA KRALJA; ZAHVALA SV. NIKOLI;

18.30   + JANA KRPELJEVIĆ I OB.; + JAGODA ČUTURA; + BOŽENA I IVANA KRALJ, OB. BOŠKOVIĆ I VARJAČIĆ; + OB. MAJNARIĆ I VUKAMANIĆ; + RUŽA BREKALO; + ZVONIMIR ROB; + VILMA MOKOS; + LUCIJA HAP; + MIJO PALČIĆ MLAĐI; + STIPO I SOFIJA KRIŽANOVIĆ; NA ČAST DUHA SVETOGA ZA POSAO; NA ČAST DUHU SVETOM; + BRANIMIR PROTKA (sprovodna);  + KRUNOSLAV KLJAJIĆ (sprovodna);

 

Srijeda,  30. 11. 2022.     

6:00     ZAHVALA SV. NIKOLI

18.30   + MARIJA I SLAVKO MALEC; + MILAN BARIČEVIĆ (god) I OB. BARIČEVIĆ; DRAGO KODRNJA I OB.

 

 

Četvrtak, 1. 12. 2022.

6:00     ZAHVALA SV. NIKOLI; + ANĐELKO BAJIĆ;

18.30   + RUDOLF CERAJ; ZDRAVKO I ZLATA PELEGRIN;

 

Petak,  2. 12. 2022.

6:00     ZAHVALA SV. NIKOLI; + SLAVKO GORETA; + LUKA I MANDA STUPARIĆ; + LJILJANA KOS; + IVAN, DRAGUTIN I IVANA JAZBEC; NA NAKANU; + OB. TUREK; + JANKO I DANICA POSPIŠ;

18.30   + ŠTEFICA PECIGOŠ; + MARIJANA, DANICA I JOSIP (st) ROB; + JAGODA ČUTURA; + KREŠIMIR I SLAVKO POSAVAC; OB. UDOVIČIĆ;

 

Subota, 3. 12. 2022.

 6:00   IVAN ŠEGO; + FRANJO, DRAGUTIN I KATARINA VRBANIĆ; + BARICA BLAŽINIĆ I OB.; DUŠE U ČISTILIŠTU;

18.30   + JAGODA ČUTURA; + BIBA FRUK;

 

 

Nedjelja, 4. 12. 2022.,  2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

7:30  + HERMINA MATANOVIĆ;

9:30   + MIJO MAROŠEVIĆ;

11:00  ŽUPNA SVETA MISA

18:30  + NA ČAST ROĐENJA ISUSOVA; + ANA I BRANKO CVETKO; JOSIP JAGUNIĆ; + NEDELJKO, JANJA I ANKICA ŠALIĆ I GINA OROZ; + OB. BRČIĆ, JUKIČ I JAKOVINA; + MILAN TADIĆ I OB. TADIĆ; + VLADIMIR, JANKO I MARA JURATOVAC; + STJEPAN I JALŽA KOS; + LJILJANA KOS; + KATICA I VJEKOSLAV POSAVEC; + STJEPAN I KARMELA KOŠUTIĆ; + MARIJA I IZIDOR ŽAGAR, ŠTEFICA I ANTUN HUDOLIN, ZLATA PAVLEKOVIĆ;