Misne nakane 4. 4. - 10. 4. 2022.

popis misnih nakana

RASPORED SVETIH MISA

4. 4. 2022.  –  10. 4. 2022.

 

 Ponedjeljak,  4. 4. 2022.

 18.30  + IVAN HARJAČ

 

Utorak, 5. 4. 2022.

18.30  + IVAN BRAČUN; + ANA I STJEPAN NOVAK; + JOSIP LOVREK; + KATARINA, KREŠO I JOSIP ERDELIĆ I OB.; + STJEPAN BUŽAK; + JOSIP I MARIJA GLUHAČIĆ; NA NAKANU;

 

Srijeda,  6. 4. 2022.     

18.30  + OB. ĐURE BOŽIČKOVIĆ, MARIJA I JOSIP MILETA;

 

Četvrtak,  7. 4. 2022.

18.30  + DANE I KATE HEĆIMOVIĆ; + MARICA KRMPOTIĆ;

 

Petak,  8. 4. 2022.

18.30   + MARKO LOVRIĆ; + MIRJANA GELI-SEKOVANIĆ; + ANA I DRAGO PLAVIĆ, MARICA JURAČ; + RUŽA PAVLIŠIĆ I MILJENKO ŠOLC; + ZLATKO KAJIĆ; + PAVAO IVIĆ (godišnjica); + OB. PINTARIĆ; + STJEPO I TOMISLAV KATIĆ; + DORA I ŠIMUN GRAČAN; + KATARINA KUKEC;

 

Subota, 9. 4. 2022.

 7.30  + GABRIEL I ZORKA JAMAN;

 

 

 

Nedjelja, 10. 4. 2022.,   NEDJELJA MUKE GOSPODNJE - CVJETNICA

 7.30 + OB. TURE I GODRIJAN;

 

 9.30   + FRANO, IVKA I JOZO ČUTURA;

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  + PERO I ZORA ŠTEFANČIĆ; MATO KRPAN; VLADIMIR JURATOVAC; + GABRIJEL GABRIĆ;