Misne nakane 28. 3. - 3. 4. 2022.

MISNE NAKANE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak,  28. 3. 2022.

  18.30  + ANTE I JOZA BEKAVAC I OB.

 

Utorak, 29. 3. 2022.

18.30  + STJEPAN JURANIĆ; + STIPO ANUŠIĆ; + BARICA GAŠPAR; + VLADO RAGUŽ; + MIROSLAV VOJKOVIĆ; + ANDRO LJUBIŠIĆ I OB.; NA NAKANU; NA NAKANU DANIJELA; NA ČAST SV. ANTUNU;

 

Srijeda,  30. 3. 2022.     

18.30  + IVAN I ANA GOLDIN

 

Četvrtak,  31. 3. 2022.

  18.30  + MARTIN ŠAKORNJA I OB.

 

Petak,  1. 4. 2022.

18.30   + PAULA, ANTUN I VLADIMIR ŠMAGUC I OB.; + LJILJA DUGANĐIĆ; + MLADEN, IVANKA I STJEPAN ŠELENDIĆ; NA NAKANU P. PIJU;

 

Subota, 2. 4. 2022.

 7.30  + OB. HARJAČ I MATANOVIĆ; + PETAR DELIĆ (godišnjica);

 

 

Nedjelja, 27. 3. 2022.,           PETA KORIZMENA NEDJELJA

 7.30 + MATO I IVAN MUŽA, MARIJA I IVAN FENRICH

 

 9.30   + JOSO PLEŠA I OB. PLEŠA I PRŠA

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  + MARICA I HINKO SENČER