MISNE NAKANE 25. 4. - 1. 5. 2022.

RASPORED SVETIH MISA

 RASPORED SVETIH MISA

25. 4. 2022.  –  1. 5. 2022.

 


Ponedjeljak,  25. 4. 2022.

18.30  + ZVONIMIR CVETKOVIĆ; + STANKO ESKULIĆ;

 

 

Utorak, 26. 4. 2022.

18.30  + MARKO DŽAPO; + IVAN I ANICA ŠIKIĆ; + VLADO DUVANČIĆ I OB.; + ANĐA I JOZO MARTINOVIĆ I OB. KRALJEVIĆ; + SENIKA STIPANČIĆ; + TOMISLAV BRAJKOVIĆ I OB.; + JURE, ANA I MARKO MURGIĆ; + ŽELJKO ZANINOVIĆ; + + MIRKO I MANDA ŠPEHAR I OB., + MARKO, MARIJA BEKETIĆ I OB.; + ILIJA, LJUBICA I MATO MATANOVIĆ; + IVAN (god.), DAMIR ŽAKMAN, OB. ŽAKMAN I BOGOVIĆ; + JOSIPA ČAVALA; + MARIJO, ANTUN I MARICA STANEK; + MLADEN LIHTAR; + ANA NIKOLOVSKI; DUŠE U ČISTILIŠTU; NA NAKANU; ZAHVALA ZA OZDRAVLJENJE; ZA BLAGOSLOV OBITELJI;  

 

Srijeda,  27. 4. 2022.     

18.30  + LUKA I MARIJA HRUBI I NINO GORETA; + OB. KALIBAN, DOKOUPIL I NA NAKANU;

 

 

Četvrtak,  28. 4. 2022.

  18:30 + VIKTORIJA I ZVONIMIR MAJIĆ I OB. MAJIĆ I KRISTIĆ;

 

Petak,  29. 4. 2022.

18.30   + RUŽA BREKALO; + ZVONIMIR ROB; + ZLATA (god.) I MARKO ŽALAC;

 

 

Subota, 30. 4. 2022.

 7:30  + OB. CESAREC I ZA OB. CESAREC;

 

 

Nedjelja, 1. 5. 2022.,         3. USKRSNA NEDJELJA

  7.30 + ROMANA I EMIL RIDOLFO;

 

 9.30   + DAMIR UŽBOLT;

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  + VIKTORIJA I DRAGUTIN GORIČKI;