Misne nakane 20. - 26. 12. - ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Raspored svetih misa i misne nakane

20. 12. 2021.  –  21. 12. 2021.

 

Ponedjeljak,  20. 12. 2021.

6.00  -NA NAKANU; 

18.30  +RUŽA BREKALO; +MILENA I STIPE PULIĆ;

 

Utorak, 21. 12. 2021.

6.00  +RUŽICA, ANTE I JASNA RILOVIĆ; +OB. ŠLOGAR, JAZBEC I ŠTEFANAC; + IVAN GLOGOLJA I OB. ZANOŠKI; -ZA ZAHVALU SV. NIKOLI OD OB. PREKPAPALAJ I VALEK; -ZA ZAHVALU; -ZA ZDRAVLJE DRAGICE SEMEŠ;

18.30 +ANICA I DRAGUTIN BELANOVIĆ; +KATARINA, IVAN I KATA RAMLJAK; +ANTUN PAULIĆ; +ANA NIKOLOVSKI (godišnjica); +STJEPAN JAGNJIĆ I MARIJAN MARŠIĆ; +FRANJO I ANICA GLOKEVIĆ; +JOSIP I DRAGICA I OB. PENEZIĆ; +LUKA I MARIJA PRŠA; +MARICA JOZIĆ (sprovodna);  -ZA OZDRAVLJENJE DJECE;

 

 

Srijeda,  22. 12. 2021.

  6.00 + VLATKA DUŠKOVIĆ I ALOJZIJA KOLB; -ZA ZAHVALU SV. NIKOLI OD OB. PREKPALAJ I VALEK;

18.30 + JOSIP ĐURETEK, BRANKO, JULIJA I STJEPAN MODRIĆ I FRANJO STANČIN;

 

Četvrtak,  23. 12. 2021.

  6.00 +ANA I DRAGUTIN BELAS; -NA NAKANU;

18.30 +ZLATKO I JOSIP BIRAČ;

 

Petak,  24. 12. 2021. BADNJAK

 6.00  +ADAM I EVA HARJAČ; +KATICA I BOŽO HRGOVIĆ I ANICA KUK; + RUŽA BREKALO;

19.00 + MARA DUJMOVIĆ I ŠTEFAN HLEVLJAK I OB.

22.00

24.00

 

Subota, 25. 12. 2021.,   BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODINOVO

 7.30  +VLATKO, MANDA I IVAN CIPUŠ;

 

 9.30   + ZA NEROĐENU DJECU

 

11.00  ZA SVE ŽIVE I SVE POKOJNE ŽUPLJANE

 

18.30  +IVKA, JANA, FRANJO KARAS, KATARINA MAŽAR, FRANJO, NIKOLA I LJUBICA BORKO, +BOŠKO VUKUŠIĆ;

 

Nedjelja, 26. 12. 2021.,  SVETA OBITELJ, sv. Stjepan prvomučenik

 7.30  ZA ZAHVALU, + VINKO I ZDENKA BIRAČ; + OB. SVIBEN, PETROVIĆ I TISAJ; + ŠTEF TOVERNIĆ; + ELIZABETA, SEBASTIJAN GUCIĆ, KATICA I VILIM KUHARIĆ;

 

 9.30   +STJEPAN BELANOVIĆ I STJEPAN KUČIŠ;

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  +STJEPAN LANDRIPET; + STJEPAN RIBIĆ; + ANTE I MARA PRANJIĆ; + DRAGICA ŠIMUNJAK; ŠTEFICA I STJEPAN PECIGOŠ; + STJEPAN, STJEPAN (ML.) I DRAGUTIN SOKAČIĆ; + OB. BRADICA; + ŠTEFICA I STJEPAN PECEK; + JURE JERINIĆ; + DAMIR ŽAKMAN; + EVA BUNČIĆ I OB. JURAJA BUNČIĆA, IVICA CVRLJA I OB. GABRE CVRLJA; + IVAN KURAŽI I OB. STJEPANA KURAŽIJA; + MIRA GVERIĆ; + IVAN GVERIĆ; + STJEPAN, MIJO I DORICA MARTON; + FRANJO I BARBARA GABUD; + STJEPAN IMENJAK; + MILAN FRKOVIĆ I OB.; + ŠTEFICA, MIRKO I STJEPAN ANTOLIĆ; + STJEPAN KEKEZ; + STJEPAN BUŽAK I STJEPAN GOLENKO; + STJEPAN I BOŽICA HALAMBEK I OB. MATIJAŠČIĆ;