MISNE NAKANE 18. 4. - 24. 4.

RASPORED SVETIH MISA

RASPORED SVETIH MISA

18. 4. 2022.  –  24. 4. 2022.

 


Ponedjeljak,  18. 4. 2022.

 

7.30   NA ČAST BOŽJEG MILOSRĐA

 

11:00   + RUŽA BREKALO

 

18.30  + MARKO MURGIĆ; + VINKO ANDROLON, STANKO, DRAGICA I PETAR VLAŠIĆ; + STJEPAN ŠPARAVEC; + ANA I GAŠPAR SIĆ, IVANKA PUŠELJIĆ; JOSIP HABUS, NEDJELJKA, MILAN I ZLATKO MAJIĆ; + MATE ĆOVIĆ; + RUDOLF CERAJ I TEREZIJA KRIVEC; + DANICA I STJEPAN JURINA, ANTUN I MILKA BELANOVIĆ; JOSIP KREKOVIĆ; + JAGICA LUKIĆ; + KATA I IVAN PEŠUN; ZA OZDRAVLJENJE; NA NAKANU; DUŠE U ČISTILIŠTU; ZA OBRAĆENJE DARKA I MARKA;

 

 

Utorak, 19. 4. 2022.

18.30  + ĐURĐICA KEŠKIĆ; + STJEPAN I ANASTAZIJA OBRANIĆ; JOSIP I TEREZIJA, PETAR I JELENA NOVAKOVIĆ; + JOSIP I LUCIJA LUCIĆ; + STJEPAN GRADINŠĆAK; + MIRKO PILSKI; + MIA ŠKALIĆ MUSIJA; + ĐURĐICA HERCIGONJA; + DRAGO IVKOVIĆ; + NIKO I MARA JARANOVIĆ, PAŠKO I MANDA BAGIĆ; + STJEPAN KOS; NA NAKANU;

 

Srijeda,  20. 4. 2022.     

18.30  + JURA I IVKA POZAIĆ;

 

 

Četvrtak,  21. 4. 2022.

  18:30 + MILICA I IVAN KOPRIVIĆ

 

 

Petak,  22. 4. 2022.

18.30   + MARIJAN OBRANIĆ (godišnjica); + JURAJ ŠIVAK, OB. WEBER I FABRO; + LJUBICA, MIJO, MIJO (ml.) PALČIĆ; + ĐURO JURKOVIĆ; + STIJEPAN I VIKTORIJA LUKINIĆ; + ANĐELKO DIMAČ; + MILAN I IVKA LEŠ (godišnjica); JURE ANTIČEVIĆ; + ANKICA LUKENDA; + ŠTEFICA METELKO (godišnjica)

 

 

Subota, 23. 4. 2022.

 7:30  + ZORKA I GABRIEL JAMAN; + IVA TADIĆ (godišnjica) I OB. MARTINOVIĆ; + JURE I JURKA KUMBRIJA; + ELIZABETA TOPREK;

 

10:00 SVETA POTVRDA (O.Š. DOMJANIĆ I TADIJANOVIĆ)

 

11:30 SVETA POTVRDA (O.Š. STENJEVEC)

 

 

 

Nedjelja, 24. 4. 2022.,       2. USKRSNA NEDJELJA

  7.30 + IVA I JOZO BEŠLIĆ;

 

 9.30   + OB. IVE KATIĆ;

 

11.00  ŽUPNA

 

18.30  + OB. OROZ I BARIŠIĆ;