Misne nakane 06.12-12.12.2021.

Raspored svetih misa

RASPORED SVETIH MISA

06. 12. 2021.  –  12. 12. 2021.

 

Ponedjeljak,  06. 12. 2021. – SVETI NIKOLA, BISKUP

  7.30  + IVAN BARILEC I OB.; + ELIZABETA I SEBASTIJAN GUCIĆ I OB.; + KATICA I VILIM KUHARIĆ; -ZAHVALA SV. NIKOLI; -NA ČAST SV. NIKOLI ZA OZDRAVLJENJE;

18.30  + MILICA MARENDIĆ; + SREĆKO I IVA MILANOVIĆ LITRE; + MARIJA I IVAN HERCEG; FRANJO I TONINA GLASNOVIĆ; +JAGA I PETAR GOLDIN; +NIKOLA BELANIĆ;

 

Utorak, 07. 12. 2021., sv. Ambrozije

 6.00  +IKO I RUŠKA LONČAR; -NA ČAST SRCU ISUSOVU;

18.30 +MARIJA KOVAČEC; +MARIJA KRAPEC; +MARIJA i MARKO TOKIĆ, MARTIN NEKIĆ; +DRAGICA BARBARIĆ (sprovodna); +MARA ŠIMUNOVIĆ (sprovodna);  

 

Srijeda,  08. 12. 2021., BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM

  6.00 +OB. KRIZMANIĆ;

18.30 +IVICA (ž) i IVAN ILIČIĆ; +OB. BARTOLIĆ; +ANA I PERE BEŠLIĆ; +MARIJA I TOMISLAV CEROVEČKI; + RUDOLF, FRANJO I ZORA SLUNSKI; +IVAN I GUSTIKA BURIĆ; + MARIJA I ALBIN KOVAČIĆ; -NA ČAST BDM;

 

Četvrtak,  09. 12. 2021.

  6.00 +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU I ZA ONE ZA KOJE NITKO NE MOLI

18.30 +OB. MANDIĆ, VULIČEVIĆ I RADOŠ;

 

Petak,  10. 12. 2021.

 6.00  +OB. PREKPALAJ; +LJILJANA I ANTE ROGOZNICA; +OB. NOVINA, SEVER, FRANKOVIĆ, FALJDETIĆ I ŽUNIĆ; +EVICA ĐUKIĆ; +MIJO I BARBARA NOVOSEL I OB. NOVOSEL; + ANTUN, ANA I STJEPAN KUČIŠ; -NA ČAST SRCU ISUSOVU;

18.30 +JOSIP I DANICA ERCEGOVIĆ; +NIKOLA LEŠ; +OB. MAŠIĆ; +VLADIMIR I SLAVA GOLDIN; +TOMO ŽUTIĆ (god.); + IZIDOR I MARIJA ŽAGAR; + ZLATA PAVLEKOVIĆ; +ŠTEFICA I ANTUN HUDOLIN; +JOSO I LUCIJA JAKOVLJEVIĆ; +RUŽA BREKALO; +JANKO, DRAGO, MARIJA TUĐA, MILICA i STJEPAN DRUŽIĆ, MARKO, DANICA i IVICA PAVLIŠKO, DANICA ŠPORČIĆ; +ZA DUŠE U ČISTILIŠTU; + STJEPAN KOLETIĆ; +OB. PEĆNIK

 

Subota,  11. 12. 2021.

 6.00  +STJEPAN JADNEC I ZA DUŠE U ČISTILIŠTU;

 

 Nedjelja, 12. 12. 2021.,   3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

 7.30  +NA ČAST BDM

 9.30   +DAMIR PERIĆ

11.00  ŽUPNA

18.30  +MILAN I IVKA LEŠ; +MARICA, NIKICA I MLADEN GRUBEŠIĆ; +MILAN I MARICA KRMPOTIĆ;