AKTIVNOSTI U ŽUPI

PASTORALNA GODINA 2022./2023.

 

PONEDJELJAK: KURSILJO U 19:00 SATI (VJERONAUČNA DVORANA)

 

UTORAK: KATEHEZA/VJERONAUK ZA ODRASLE U 19:15 SATI (VJERONAUČNA DVORANA)

 

SRIJEDA; POBOŽNOST SV. NIKOLI NAKON SVETE MISE U 18:30 SATI (CRKVA)

 

SRIJEDA: ŽUPNI ZBOR U 19:30 SATI (VJERONAUČNA DVORANA)

 

SRIJEDA: PROBA ZBORA MLADIH U 20:30 (VJERONAUČNA DVORANA)

 

ČETVRTAK: EUHARISTIJSKO KLANJANJE U 19:00 NAKON VEČERNJE SVETE MISE (CRKVA)

 

PETAK: ZAJEDNICA „GORUŠIĆINO ZRNO“ U 19:00 SATI (MALA DVORANA)

 

SUBOTA: PROBA DJEČJEG ZBORA  U 10:00 SATI (VJERONAUČNA DVORANA)

 

 SUBOTA : MINISTRANTI U 10:00 SATI (CRKVA)

 

 SUBOTA: IGRAONICA ZA DJECU U 11:00 SATI (VJERONAUČNA DVORANA)

 

NEDJELJA: ZAJEDNICA MLADIH U 20:00 SATI (VJERONAUČNA DVORANA)