Mali tečaj kršćanstva – Kursiljo

Kursiljo je španjolska riječ i znači „mali tečaj“. To je trodnevni tečaj, koji se održava u župnoj dvorani a ima za cilj:

Novost je da laici laicima govore, a ne samo svećenik. U Kursilju naime laici nastoje iznositi iskustvo, da je moguće živjeti kršćanski, ne tumače se prvenstveno principi i nisu u prvom planu informacije o kršćanstvu. Laici više govore svjedočenjem a svećenici propovijedanjem. Cijeli tečaj koncipiran je kao ponuda a ne uvjeravanje te je iz tog razloga to pastoral odraslih, koji želi omogućiti polaznicima doživljaj pravoga, učiniti svjesnim značenje krštenja, povesti u pravo crkveno ( euharistijsko) zajedništvo, uvesti u radostan i hrabar apostolat svjesno toga da je vođeno duhom Isusa Krista.

U našoj župi prvi tečaj održan je 2002. godine. Do danas održano je osam tečajeva na kojima je sudjelovalo preko 200 župljana. Zahvaljujući razumijevanju i dobroti župnika Vlč. Antuna Sente a pod duhovnim voditeljstvom Vlč. Andrije Vrane, Kursiljo je postao najveći i najbrojniji duhovni pokret u župi. Aktivni suradnice i suradnici: Marijana Pavletić, Renata Fortuna, Damir Fortuna, Štefica Suhina, Olga Drljača, Anton Vidas, Mirjana Špehar, Gabriel Špehar, Arijana Mrzljak i Snježana Mezak, kao i mnogi drugi potencijalni suradnici osim organirziranja i sudjelovanja na tečajevima Kursilja obavljaju i druge aktivnosti:

Više o radu i djelovanju Kursilja na www.kursiljo.com